Vì vậy, nhiều tùy chọn … Reign là tính năng đóng gói

Reign có các tùy chọn tích hợp trong hầu hết chúng ta đã từng đưa vào một chủ đề Shopify. Với bốn mẫu thiết lập riêng biệt và hàng chục chủ đề cài đặt để sử dụng, bạn có thể tìm thấy những trận đấu phù hợp cho cửa hàng của bạn. Bạn có thể có cấu hình không giới hạn màu và chọn từ một số phông chữ, bố cục và các tính năng. Với thiết lập chỉ tham gia một vài phút, bạn có thể có cửa hàng Shopify của bạn trong thời gian không ở tất cả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *