CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG MINH
18 NGUYỄN ĐỨC CẢNH – LÊ CHÂN – TP HẢI PHÒNG

Tel: 0313.746.274 / 0903.224010 / 0126.2302.129 ( Davids Thanh)