Những điều lớn đang trên đường

Điều này cho phép khách hàng của bạn để đăng ký vào bài mới sử dụng một trong nhiều người đọc nguồn cấp dữ liệu (ví dụ như Google Reader, Tin tức Gator, Bloglines). Reign chỉ giúp shine nội dung của bạn và cung cấp nhiều cách để tham gia.

Với việc tích hợp tính năng blog của Shopify, bạn có thể giữ liên lạc với khách hàng của bạn và tư vấn cung cấp, công bố sản phẩm, làm thế nào để là hay tin tức chỉ nói chung về công ty của bạn. Shopify tự động tạo ra một nguồn cấp dữ liệu Atom cho tất cả các bài viết blog của bạn. Điều này cho phép khách hàng của bạn để đăng ký vào bài mới sử dụng một trong nhiều người đọc nguồn cấp dữ liệu (ví dụ như Google Reader, Tin tức Gator, Bloglines). Reign chỉ giúp shine nội dung của bạn và cung cấp nhiều cách để tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *