Quy định vận chuyển

1. Chính sách vận chuyển

– Giao hàng miễn phí tại nội thành, hoặc theo thỏa thuận với khách hàng.

– Hai bên sẽ thỏa thuận về hình thức, chi phí vận chuyển phát sinh nếu có trong từng đơn hàng.

2. Thanh toán

– Khách hàng thanh toán, chuyển khoản khí nhận hàng.